4 Comments
author

Quả hình chất luôn ^6

Expand full comment
Jul 27, 2023Liked by Thần Uyên, Quỳnh Thy, Ngọc Ánh

Hay quá ạ. Em xin cảm ơn vì những công sức làm nên bài viết hữu ích này, làm sáng tỏ mọi khúc mắc trong em đây.

Expand full comment