4 Comments
author

Yeah áp lực cũng chính là động lực khi chúng ta thay đổi thái độ tiếp cận nó. Cảm ơn tác giả vì bài viết rất ý nghĩa ^^

Expand full comment
author

Bài viết đến vào đúng những lúc rơi vào áp lực, cảm ơn Thần Uyên về những chia sẻ trên<3

Expand full comment