2 Comments
author

Đoạn nói về dải ngân hà và các hành tinh thật sự rất hay luôn :))

Expand full comment