2 Comments

Tiêu đề bài này mình thấy quen lắm :)) Và cách triển khai ý cũng zậy. Không biết chúng ta có tí cảm hứng nào từ nhau không nhỉ?

https://akwaabatung.substack.com/p/3-loi-khuyen-cho-creators-lam-dau

Expand full comment