5 Comments
author

Rất là thực tế lun ạ ^^

Expand full comment
Aug 10, 2023Liked by Thần Uyên, Quỳnh Thy

vài cái bụng kiến thức nữa òiii

Expand full comment