2 Comments
author

Chị khá ấn tượng về khái niệm bãi tập kết và nhà kho. Đây cũng là 1 gợi ý rất thực tế và dễ hiểu để vận dụng vào quá trình tìm kiếm, chọn lọc idea chất lượng. Cảm ơn Châu vì bài viết nêu cảm nhận rất tốt nha ^^

Expand full comment