2 Comments
author

Em đã đi qua giai đoạn 01, còn 02 và 03 em nghĩ nó sẽ luôn song song về đồng hành trên cả chặng đường creator dài dằng dặc chị nhỉ?

Expand full comment