1 Comment

Em cảm ơn chị @Kiều Trang rất nhiều đã ghi chú cho em chiếc story này để các bạn khán giả nắm được nhanh thông tin ạ!

Expand full comment