5 Comments
author

Bài viết quá hay. Đọc câu của chị Linh Phan ở gần cuối hy vọng không ai cảm thấy như đang bị mắng :))

Expand full comment
author

Bài viết chất lượng quá ạ. Có quá nhiều thứ để học hỏi ở đây 🫶🫶 Cảm ơn tác giả Quỳnh Thyy

Expand full comment