3 Comments
author
Jun 15, 2023·edited Jun 15, 2023Author

Nội dung chất lượng, không comment là một tội ác

Expand full comment
author

Bài viết nào của Ánh cũng đầy tính chuyên môn và chặt chẽ. Những chia sẻ của em cũng giúp chị nhận ra nhiều tư duy mới. Bây giờ lâu quá không viết thì chị cảm thấy bên trong mình có phần trống rỗng ấy. Không biết với một người viết nhiều như Ánh thì có cảm giác này không?

Expand full comment